Störst utbud av begagnade datorer & IT-utrustning

Inrego - en cirkulär affärsmodell. Vår mission är att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön och vår vision att förändra hur IT hanteras i samhället.
Datorer, mobiler och andra IT-produkter kan återanvändas precis som bilar, båtar eller cyklar. Sedan 25 år tillbaka hjälper vi organisationer att återanvända sin IT och att konsumera på ett smartare sätt. Vi är idag Sveriges största återförsäljare av begagnade datorer & IT-produkter med tillhörande tjänster och levererar cirka 40 000 datorer till företag, kommuner, skolor och privatpersoner bara i Sverige.