Visste du att...?


Elektronik har högre klimatpåverkan än flyget? Globalt står elektronik för 3-4% av de globala växthusgasutsläppen.

Elektronikens klimat- och miljöpåverkan

Varje år produceras det mer IT produkter än vad det finns människor på jorden. Dagens konsumtion av elektronik gör det till världens snabbast växande avfallsström.

Elektronikens verkliga pris

Vilka tror ni det är som betalar det verkliga priset för att vi ska kunna köpa ny billig elektronik? Så länge vi accepterar kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsrättigheter kommer vi fortsätta kunna köpa och överkonsumera elektronik som slit- och slängvaror.

På bilden illustreras vartifrån råvarorna kommer och hur de behöver transporteras för att producera elektronik.
Kobolt från Demokratiska Republiken Kongo
Guld från Sydafrika
Koppar från Chile
Litium från Australien

Ta kontroll över er klimatpåverkan

Minska ert företags totala klimatavtryck med 20% samtidigt som ni halverar era IT-kostnader. Den främsta utmaningen för elektronikbranschen för att minska klimatpåverkan är att förlänga produkternas livstid