Kontaktformulär

Klicka på skicka innebär att man läst och förstått Inregos köpvillkor.Inrego tillhandahåller enbart hårdvarusupport. För problem med mjukvara kontakta gärna tillverkaren av mjukvaran.

Vänligen ha alltid, Kvitto/faktura/ordernummer samt bilder redo när du väntar vändande svar från vår support avdelning.