Vem köper gamla datorer? – Sälj dator med Inrego

Vem köper gamla datorer?
– Sälj dator med Inrego

Sälj dator med Inrego

I dagens digitaliserade samhälle är teknikens utveckling i ständig framfart. Nya modeller och innovationer dyker upp på marknaden nästan dagligen, vilket gör att många företag uppgraderar sina datorer och övrig IT-utrustning regelbundet. Men vad händer med de gamla datorerna som inte längre används? Här berättar vi vad ditt företag kan göra med era gamla datorer och hur ni ska tänka när ni vill ta steget och sälja er IT.

Lämna in elektronik och få pengar

Oavsett om datorerna fungerar eller inte kan ni lämna in dem till oss på Inrego. Vi är experter på rekonditionerad IT och tar hand om gamla datorer på ett säkert sätt där vi antingen säljer dem vidare till någon som är i behov av dem eller återvinner dem på ett miljövänligt sätt.

Genom att som företag samarbeta med oss på Inrego kan vi tillsammans ta den cirkulära ekonomin framåt. Vi kan bidra till att öka användandet av begagnad elektronik och på så vis minska behovet av nytillverkning som har stor negativ påverkan på miljön. Dessutom kan ni få pengar när ni lämnar in en gammal dator till oss.
Så här enkelt fungerar vår tjänst:

Ni beställer ett säkerhetsskåp av oss där ni lämnar in era gamla datorer.
Vi rekonditionerar och raderar informationen som finns på datorn.
Inom 30 dagar får ni pengar för de datorer ni lämnat in samt ett raderingscertifikat och koldioxidrapportering.
Vi säljer datorerna som kommer till nytta hos andra företag.

Om ni lämnar in gamla datorer som inte fungerar längre sparar vi komponenter som går att använda i andra datorer och återvinner resterande delar på ett miljövänligt och hållbart sätt för att inte ert elektronikavfall ska ha negativ påverkan på miljön.

Använd era produkter längre

Många företag säljer datorer och andra elektronikprodukter långt innan de gjort sitt för att alltid ha de senaste techprodukterna. Det slit-och-slängsamhälle som vi lever i idag genererar stora mängder elavfall och skadliga utsläpp vid nytillverkning. Att tillverka en bärbar dator ger upphov till hela 1200 kg avfall och 280 kg koldioxidutsläpp.

Genom att använda era produkter så länge som det är möjligt bidrar ni till att spara på jordens resurser och minskar er påverkan på miljön. Vi behöver tillsammans maximera elektronikprodukternas livslängd och se till att de används så länge som möjligt för att minska behovet av nytillverkning.

Köp återanvänd IT

Köp rekonditionerad IT-utrustning när det väl är dags att köpa nytt. En rekonditionerad dator innebär att företag som inte längre är behov av den har lämnat in datorn till oss på Inrego där den sedan genomgått en process för att säkerställa att den fungerar felfritt. Datorn rengörs och trasiga komponenter byts ut så att den ska hålla i flera år framöver.

Att köpa rekonditionerad IT är bra för miljön och främjar cirkulär ekonomi samtidigt som det är ett mycket billigare alternativ till att köpa nytt. När ni väljer rekonditionerad elektronik kan ni i princip halvera er kostnad för IT.

Sälj dator med oss för en mer hållbar framtid

Sälj datorer och annan IT-utrustning med oss på Inrego för att bidra till en mer hållbar framtid och en cirkulär ekonomi som är ett viktigt steg för klimatet. Vi har gedigen erfarenhet av att rädda IT-produkter och hjälper gärna ditt företag att nå era klimatmål.

Vill du veta mer om hur det fungerar att lämna in datorer och få pengar här på Inrego så är du varmt välkommen att kontakta oss.