Vad ska man göra med en gammal dator?

Vad ska man göra med en gammal dator?

Det är inte ovanligt att gamla datorer hamnar i skåp eller lådor när företag byter ut sin IT-utrustning. Detta kan bero på att man inte vet vad man ska göra med de gamla datorerna. Ska man slänga datorer som inte fungerar? Ska man återvinna datorerna och hur återvinner man dem i så fall? Eller ska man sälja datorerna?

Här berättar vi om varför ni bör lämna in gamla datorer för återbruk till oss på Inrego. Vi ser till att gamla datorer som fortfarande fungerar stannar i den cirkulära ekonomins kretslopp och kommer till nytta hos andra företag som behöver dem. Och fungerar inte datorerna längre tar vi tillvara på de komponenter som fortfarande kan användas för att sedan återvinna datorerna på rätt sätt.

Därför ska du lämna in gamla datorer för återbruk

Vad göra med gammal dator? En fråga med ett enkelt svar – lämna in äldre datorer för återbruk! Att slänga datorer är dåligt för miljön och onödigt när datorerna oftast kan komma till användning hos någon annan.

Fördelar med återbruk av gamla datorer:

- Främjar cirkulär ekonomi: Återbruk av företagets gamla datorer och annan IT-utrustning främjar principerna för cirkulär ekonomi, där resurserna hålls i kretsloppet och används så länge som möjligt. Genom återbruk av gamla datorer bidrar ni till att skapa en mer hållbar ekonomi där resurserna används mer effektivt.

- Minskar elektronikavfall: Elektronikavfall är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i världen med över 50 ton avfall globalt varje år. När ni lämnar in gamla datorer till oss på Inrego bidrar ni till att minska mängden elektronikavfall som hamnar på soptippar eller i värsta fall ute i naturen.

- Minimerar miljöpåverkan: Produktionen av nya datorer kräver stora mängder energi och resurser. Genom att återanvända datorer minskas behovet av att tillverka nya produkter, vilket i sin tur minskar den totala miljöpåverkan. Återbruk bidrar till att spara energi, minska växthusgasutsläpp och bevara naturresurser.

- Tjäna pengar: När ni lämnar in era gamla datorer till oss på Inrego rekonditionerar vi dem och säljer vidare till andra företag som inte är i behov av den allra senaste tekniken. Genom att sälja gamla datorer via oss på Inrego får ni pengar för IT-utrustning som ni inte längre använder.

Återvinna dator – därför är det viktigt

Återbruk är alltid bättre än återvinning ur en miljösynpunkt då vi vill hålla kvar produkterna i kretsloppet så länge som möjligt. Men när datorerna till slut har gjort sitt behöver de återvinnas. Mängden elektronikavfall växer lavinartat i världen och vi behöver alla hjälpas åt för att äldre datorer ska återvinnas på rätt sätt och minska belastningen på miljön.

Datorer (både stationära datorer och laptops) innehåller värdefulla material som guld, silver, koppar och palladium. Genom att återvinna datorer kan dessa material extraheras och återanvändas istället för att utvinna nya resurser. Återvinning minskar belastningen på miljön och minskar behovet av att exploatera jordens resurser. Dessutom kan gamla datorer innehålla farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium som är farliga för miljön om det inte hanteras på rätt sätt. Återvinning av datorer bidrar därmed till att skydda både människors hälsa och miljön.

På Inrego återvinner vi datorer som inte längre fungerar. Vi tar tillvara på delar som kan komma till nytta i andra produkter och ser sedan till att övriga delar hamnar där de ska.
Återvinna dator – därför är det viktig
Lämna in gammal dator till Inrego
Oavsett om ditt företags gamla dator fungerar eller inte kan ni lämna in den till oss på Inrego. Om datorn inte längre fungerar så använder vi delar ifrån den för att väcka liv i andra datorer, som kanske väntade på just den delen. Fungerar datorn fortfarande så rekonditionerar vi den och säljer vidare till företag och organisationer och du får ersättning inom 30 dagar.

Läs mer om vår tjänst Recommerce för företag här.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med återvinning och återbruk av IT på Inrego är du välkommen att kontakta oss.