Vad ska jag göra med min gamla mobil? | Inrego

Vad ska jag göra med min gamla mobil?

På många företag är det stor ruljans på mobiler med personal som börjar och slutar och telefoner byts ut till nya långt innan det faktiskt behövs, vilket resulterar i att gamla mobiler ligger och skräpar i något skåp eller i värsta fall slängs. Genom att lämna in era mobiler till Inrego kan ni tjäna pengar på era gamla telefoner samtidigt som ni bidrar till en cirkulär ekonomi.
Lämna in gamla mobiler för återbruk
Att lämna in gamla mobiler för återbruk är ett enkelt steg för företag att bidra till en mer hållbar värld då återanvändning av IT-produkter kommer med en rad fördelar:

- Sparar resurser: Att återanvända mobiler sparar energi och material som annars skulle behövas för att tillverka en helt ny telefon. Mobiltelefoner innehåller bland annat sällsynta jordartsmineraler som är begränsade. Dessutom kommer 80% av utsläppen från en produkts livscykel under produktionen. Återanvändning hjälper till att förlänga livslängden på material och minska utsläppen.

-Minimerar avfall och utsläpp: elavafall är den snabbast växande avfallsströmmar och årligen genereras mer elavfall än vikten av hela kinesiska muren. Återanvändning bidrar till att minska avfallsmängden genom att förlänga produktens livslängd och därmed minska behovet av nya produkter. Dessutom minskar koldioxidutsläppen i samband med nyproduktion när nya mobiler inte behöver tillverkas i samma utsträckning.

- Sparar pengar: Genom att lämna in mobiler för återbruk gör man det möjligt för företag som inte är i behov av det allra senaste att köpa professionell teknik till bra priser. På Inrego köper vi era uttjänta mobiler och säljer sedan de vidare efter att de genomgått en rekonditioneringsprocess.

- Främjar en cirkulär ekonomi: Genom att återanvända mobiler stödjer vi en mer hållbar affärsmodell där resurser hålls i kretsloppet så länge som möjligt. Vi behöver alla bidra till att resurser ska användas mer effektivt för att minska behovet av nyproduktion.
lämna in era gamla mobiler till Inrego

Inrego tar hand om era mobiltelefoner

Elektroniskt avfall är globalt ett av våra snabbast växande avfallsproblem och vi behöver alla hjälpas åt för att minska mängden avfall genom återbruk. Det är bättre att skicka in er uttjänta mobiler till oss istället för att återvinna mobiltelefonerna.

På Inrego strävar vi alltid efter att det ska vara så enkelt som möjligt för ditt företag att nå era miljömål. Med oss som samarbetspartner får ni tillbaka pengar för er använda IT-utrustning samtidigt som ni minskar företagets klimatpåverkan, bara genom att lämna in era gamla mobiler till oss. Ni får raderingscertifikat och tydlig CO2-rapportering för att enkelt kunna se vilken skillnad ni bidrar med för en mer hållbar framtid.