reparera dator

Borde jag reparera eller återvinna min dator?

Svaret på denna fråga är att det beror på. Det beror bland annat på skicket och ålder på din dator, samt vilka problem den har. Om datorn är relativt ny och har mindre problem kan det vara värt att reparera den. Om den är gammal och har flera allvarligare problem kan det istället vara bättre att återvinna datorn och satsa på att köpa en nyare.

Här går vi igenom hur du identifierar problemet med din dator och vad du ska överväga när du står i valet mellan att reparera datorn eller återvinna den.
När bör du reparera din dator?
En bärbar proffsdator är tillverkad för att hålla i många år. Det kan därför många gånger vara värt att reparera datorn om du exempelvis upplever att den är långsam, låter mycket eller ofta blir varm.

Datorn är långsam – Om det tar lång tid att starta datorn eller om det går långsamt att öppna olika program eller byta mellan sidor på internet kan du börja med att rensa den. Du kan också prova att uppgradera datorns RAM-minne, i företagsdatorer är det oftast enkelt att komma åt komponenterna för att uppgradera. Hjälper inte något av detta så kan service behövas.

Datorn låter mycket – Om datorn låter mycket från fläkten kan det bero på damm och smuts, men det kan också vara något annat som är fel. Prova att rengöra fläkten och fungerar inte detta kan du behöva lämna in datorn på reparation.

Datorn blir varm – Om datorn ofta blir väldigt varm när du använder den är detta ett tecken på att något är fel. Överhettning kan exempelvis bero på damm i ventilationen eller virus, men kan också bero på andra anledningar som innebär att datorn behöver lämnas in på service.
reparera dator Inrego
Reparera dator hos tekniker
Ska du lämna in din bärbara dator på reparation så se till att du tar den till en pålitlig tekniker som har erfarenhet av att arbeta med din typ av dator. Det kan vara en bra idé att göra en kostnadsjämförelse mellan reparation och köp av en ny dator för att se vad som är mest kostnadseffektivt i det långa loppet. Ibland kommer en reparation bli dyrare än vad en ny dator kostar, framförallt om du köper en rekonditionerad dator.

När bör du återvinna datorn?

Om en reparation blir alltför dyr kan det vara ett bättre alternativ att återbruka eller återvinna datorn. Vi på Inrego återbrukar företags datorer som de inte längre använder och ser till att de får ett nytt liv hos en ny ägare. Det bästa du kan göra för klimatet är just att förlänga livstiden på den utrustning du redan har. Men om den inte längre uppfyller dina krav så tar vi gärna hand om den och ser till att den får ett nytt liv.

En gammal dator innehåller flera tungmetaller som är skadliga för miljön, därför är det viktigt att datorn återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt när återbruk inte längre är ett alternativ. Dessutom innehåller datorn flera komponenter och råvaror som kan tas tillvara på och återanvändas i nya produkter.

På Inrego är vi specialiserade på att återbruka datorer som inte längre används. Genom en noggrann process ser vi till att all information raderas från datorerna och att de delar som behövs byts ut så att de är i toppskick till nästa person som ska använda den. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om allt från transport och dataradering till att ta tillvara på fungerande komponenter i enheter som inte kan återanvändas.
återvinna dator

Återvinn företagets gamla datorer

Idag är miljö och hållbarhet två viktiga frågor och vi alla behöver arbeta tillsammans för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Detta innebär bland annat att vi behöver använda vår IT-utrustning så länge som det går, reparera den när det är möjligt och återvinna den säkert när den inte längre går att återbruka.

Genom att samarbeta med oss på Inrego kan ditt företag minska er klimatpåverkan samtidigt som ni tjänar pengar på er gamla IT-utrustning. Läs mer om hur vi kan reparera och återvinna era gamla datorer här.