Trygghet och flexibilitet gör att Actic fortsätter köpa rekonditionerad IT från Inrego
I 10 år har Actic samarbetat med Inrego för att köpa in rekonditionerad IT-utrustning till sina medarbetare. Det viktigaste för Actic var att hitta en leverantör som kan erbjuda prisvärd IT genom flexibla samarbetslösningar och pålitlig service. Att återanvänd IT gynnar miljön har varit en bonus som stärkt företaget både internt och externt.

Actic startades 1981 och är en ledande friskvårdskedja med 170 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Genom sitt arbete vill Actic skapa ett friskare samhälle genom att inspirera människor till bättre hälsa. Samtidigt jobbar Actic för ett mer hållbart samhälle genom att tillhandahålla sina 200 medarbetare återanvända laptop och smartphones från Inrego.

- Anledningen till att vi började se oss om efter återanvänd IT-utrustning grundades primärt i att vi behövde få ned kostnaderna och vi kunde då köpa in laptops och smartphones till ett bättre pris, säger Johan Huss, IT-tekniker på Actic. Billigt är inte alltid bra, men när vi hittade Inrego fick vi direkt en jättebra kontakt som gjorde övergången enkel. Med Inrego har vi en bra leverantör och en trygghet i att alltid veta vad vi får.

Att hitta en leverantör med fokus på bra service var viktigt för Actic. Om det funnits någon utmaning eller fundering har Johan alltid känt att sig trygg med att hans kontakt på Inrego ställt upp.

- Inrego har hjälpt oss med allt möjligt, vi har ett fantastiskt samarbete, säger Johan Huss. Inrego är en av få leverantörer som ser till våra specifika behov och ser alltid till att hjälpa till.

Miljöaspekten av att köpa återanvänd IT har inte varit det primära för Actic, men det har varit en välkommen bonus. Däremot ser man till att ta väl hand om IT-utrustningen så att de kan användas längre.

- Miljöaspekten har visat sig gynna oss både internt och externt. Varje år får vi diplom från Inrego som visar vad vi sparat miljön genom att köpa återanvänd IT. Internt har vi då känt oss stolta och kunnat klappa oss själva på axeln. Men även i samtal med leverantörer ser man det positivt att vi sparar på både miljö och pengar genom detta samarbete.

Entreprenadprojekt Täby AB köper IT-utrustning med hög kvalitet till ett bättre prisEntreprenadprojekt Täby AB är ett nystartat bolag i en tillväxtperiod. Då fokus ligger på att bygga upp bolaget vill man jobba med leverantörer som är prisvärda och kan ge trygghet i form av garantier och support. På det här sättet hittade företaget Inrego som leverantör av IT-utrustning, som jobbar med kvalitet och trygghet till ett bättre pris.

Entreprenadprojekt Täby AB är en rikstäckande helhetsleverantör av fönsterbyten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De är ett relativt nystartat bolag som grundades 2016 och har idag 21 anställda.

När företaget startade behövde man bygga upp kontorsplatser från grunden och de köpte då all sin IT-utrustning av Inrego. Företagets anställda försågs med mobiltelefoner, datorer, skärmar, dockningsstationer, datormöss och musmattor.

- Vi insåg att vi kunde köpa kvalitetsprodukter till ett mycket bättre pris av Inrego, säger Ida Jönsson, projektledare på Entreprenadprojekt Täby AB. Då vi är ett nystartat bolag var det den ekonomiska biten som var avgörande i första hand. Det vi köper in är ungefär halva priset jämfört med om vi hade valt att köpa nytt. Men även att vi erbjuds garanti och support på samma nivå som om vi skulle köpa nyproducerade produkter.

Entreprenadprojekt Täby AB driver många projekt och har montörer utspridda över hela Sverige. Montörerna som är mycket ute på fältet och arbetar fysiskt har uppskattat att få så pass bra arbetstelefoner som iPhone 8 i toppskick. Något som var ekonomiskt möjligt när företaget valde att köpa rekonditionerade iPhones.

- Många av våra kollegor har trott att IT-utrustningen är helt ny och blir förvånade när vi säger att de är återanvända, säger Ida Jönsson. Än så länge har vi inte behövt byta ut någon IT-utrustning, mer än någon enstaka telefon som gått sönder, sedan vi köpte in dem 2016. Telefonerna används väldigt flitigt i arbetet och de har hållit ofattbart bra.

Som nystartat bolag i en tillväxtperiod är det svårt att prioritera miljöfrågor när det är så mycket annat som måste prioriteras för att företaget ska överleva. I alla projekt som Entreprenadprojekt Täby AB jobbar med finns dock miljötänket med hela tiden.

Hållbar IT-utrustning är en viktig byggsten för att Polarbröd ska nå sina höga hållbarhetsmål
Hållbarhet och miljöfokus är något som genomsyrar Polarbröds verksamhet i alla led. Polarbröd har höga hållbarhetsmål, bland annat att bli självförsörjande på förnybar el och ha 100 procent fossilfria transporter. En naturlig byggsten i hållbarhetsarbetet är att IT-utrustningen inte ska bidra till onödigt resursutnyttjande.

Familjeföretaget Polarbröd grundades Älvsbyn redan 1879 och är idag inne på femte generationen av ägare. Ett fokus på hållbarhet har funnits länge inom företaget och 2012 sattes det upp en ambitiös hållbarhetsplan som sträckte sig över 10 år. Planen innehöll strategiska mål inom de fyra områden där Polarbröds verksamhet har störst påverkan på planeten: transporter, förpackningar, energi och råvaror. Efter en olycklig brand år 2020 tog man sig tid för reflektion över de åtta år som gått och satte upp nya strategiska hållbarhetsmål för 2030, då Polarbröd ska vara 100% cirkulära i hela värdekedjan.

Polarbröd har köpt rekonditionerad IT-utrustning från Inrego i 15 år. Ett samarbete som startade med incitamentet att kunna köpa in bra datorer till ett bra pris, men som utvecklats till att vara en del av Polarbröds hållbarhetsmål att vara resurseffektiva och tänka långsiktigt.

- Att köpa in rekonditionerad IT-utrustning klockar in perfekt med vad Polarbröd är som företag och hur vi ska undvika att nöta på jordens resurser, säger Hasse Karlström, IT-samordnare på Polarbröd. Jag hittade er för 15 år sedan då det var väldigt lång leveranstid på att köpa nytt. Ni hade allt i webshopen och kunde leverera dagen efter. Sedan har samarbetet bara fortsatt – det är lätt att fortsätta när det fungerar bra. Vi har täta samtal med vår kontakt som hör av sig till mig när det är något på väg in som kan vara intressant för oss.

Eftersom hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen stöter man inte på något motstånd när det gäller inköp av rekonditionerad IT-utrustning. Under 2021 sparade Polarbröd klimatet 2 320 kg CO2 bara genom sina inköp av rekonditionerad IT.

- När det blir så tydligt vilka resurser man sparar på att köpa rekonditionerad IT-utrustning så finns det inget motstånd att övervinna, tvärtom, säger Hasse Karlström. Under åren har vi kanske haft två, tre datorer som vi kontaktat er serviceavdelning om, vilket är väldigt lite.

I många organisationer kan det kännas som en stor omställning att börja köpa rekonditionerad IT. Man är kanske osäker på om kvaliteten håller för ens verksamhet eller orolig att man inte erbjuds samma service eller support som vid köp av nyproduktion. Dessa myter vill Hasse Karlström slå hål på och vill gärna inspirera fler att investera rätt.

- Varför inte köpa rekonditionerad IT? Dagens datorer har tillräcklig kapacitet så att en datormodell som är 1 eller 2 år gammal ofta besitter tillräcklig prestanda och alla de kontorsapplikationer som en verksamhet kräver. Om vi samtidigt kan minska planetens resursutnyttjande så finns det inga argument kvar för att köpa nyproduktion.