Kemikalieskatt


Den första juli 2017 infördes en särskild kemikalieskatt på IT- och elektronikprodukter. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i elektronik. Med skatten vill riksdagen påverka tillverkarna att använda mer miljö- och hälsovänliga flamskyddsmedel i sina produkter.


Vilka produkter omfattas av skatten?

Ett stort antal IT- och elektronikprodukter berörs och ska beskattas, till exempel datorer, surfplattor, mobiler, routrar, skärmar samt även vitvaror.


Omfattas verkligen begagnade produkter?

Ja, enligt Skatteverkets tolkning gäller skatten även för produkter i andra hand.


Vad innebär skatten för dig som köpare av IT-produkter?

Skatten är viktbaserad och läggs på produktpriset. Det maximala skattebeloppet är 320 kronor exklusive moms. Från och med den första juli 2017 är skatten inkluderad i alla våra priser.


Hur beräknas skatten?

Skatten baseras på produktens nettovikt och uppgår till 120 kr per kilo för IT-produkter (8 kronor per kilo för vitvaror) med ett tak på 320 kronor per produkt.

Exempel 1: en bärbar dator som väger 2100 gram: 2,1 x 120 = 252 kronor i skatt.
Exempel 2: en mobil som väger 195 gram: 0,195 x 120 = 23,40 kr i skatt.


Det finns möjlighet att göra avdrag på skatten om varan innehåller mindre av vissa listade flamskyddsmedel (klor-, brom- eller fosforföreningar). Avdraget är maximalt 90 procent av skattebeloppet. Dock kan ingen produkt som omfattas av skatten bli helt skattebefriad.


Mer information

Skatteverket