FairphoneFairphone 3 är här! Äntligen är den senaste versionen av Fairphone redo för marknaden. 


» Köp Fairphone 3 direkt av oss. Klicka här »


Om Fairphone

Det nederländska företaget Fairphone tillverkar världens första etiska mobil som dessutom är byggd för att hålla längre. Det är en Androidbaserad smartphone som både håller hög prestanda och kvalitet.


Mobilen är konstruerad för att enkelt kunna repareras och även uppgraderas vilket är unikt på dagens marknad. Det gillar vi på Inrego som arbetar med återanvändning och att förlänga livet på IT-produkter.Etisk och rättvis mobil

Tillverkning av mobiler och andra IT-produkter är mycket resurskrävande och påverkar miljön negativt. Många av de råvaror och metaller som är kritiska i tillverkningen är också på väg att ta slut. Klimatkostnaden för att tillverka en smartphone är långt högre än prislappen i butik.


Orättvisa och oetiska arbetsförhållanden i produktionskedjans olika led innebär samtidigt att människors hälsa skadas och att mänskliga rättigheter kränks inom elektronikindustrin. Inte nog med det. Vårt konsumtionsbeteende i kombination med att många produkter är svåra att reparera och uppgradera leder till att miljontals mobiler skrotas varje år - med ytterligare påverkan för människa och miljö.


Det vill nederländska Fairphone ändra på. Fairphone är ett socialt företag och en rörelse som verkar för en mer rättvis elektronik genom att påverka industrin och hela värdekedjan inifrån, från gruvindustrin, designen, tillverkningen till livscykeln. Genom att välja Fairphone bidrar du samtidigt till att förändra och påverka elektronikindustrin och hur produkterna tillverkas. 2013 lanserade Fairphone sin första mobil.


» Köp Fairphone 3 direkt av oss. Klicka här »
Q&A


Är Fairphone 100 procent etisk?

Nej, det är i nuläget inte möjligt att uppnå i elektronikindustrin. Det finns fortfarande många sociala och miljömässiga förbättringsåtgärder men Fairphone genomför en lång rad insatser för att ta itu med några av de största problemen, som att använda konfliktfria metaller och driva sociala och ekologiska projekt i hela produktions- och livskedjan. Ju fler som väljer Fairphone framför andra märken, desto större blir möjligheterna att förändra och påverka elektronikindustrin i en mer hållbar och rättvis riktning. En del av vinsten för varje telefon går till en fond för att förbättra villkor och löner för fabriksanställda, en annan del av vinsten går till ett återvinningsprogram för e-avfall i Ghana.


» Köp Fairphone 3 direkt av oss. Klicka här »


Fler filmer på Fairphone 3. Surfa in på YouTube och titta »