CSR-arbete


Socialt ansvar

Vi vill göra vad vi kan för att bidra till ett bättre samhälle och är engagerade inom flera områden. Bland annat donerar vi datorer och IT-produkter till behövande via ideella organisationer och arbetar för att motverka dumpning av elektronikskrot i utvecklingsländer.


Datorfadder

Inrego startade under 2013 donationsprogrammet Datorfadder i samarbete med Stockholms Stadsmission. Genom programmet kan företag och organisationer donera datorer och annan IT-utrustning som inte längre används i verksamheten eller som man kan tänka sig att skänka vidare. Vi ser till att utrustningen testas, rekonditioneras och dataraderas. De produkter som är funktionella och bedöms ha en lång kvarvarande livslängd slussas sedan vidare till behövande genom Stockholms Stadsmission.


Motverkar dumpning av e-skrot

Vi arbetar för att motverka illegal dumpning av elektronikskrot i tredje världen. Vi ställer hårda etiska krav på kunder, leverantörer och partners, vi granskar nya partners och genomför inspektioner på plats för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt.


Donationer

* Gåva till Världsnaturfonden (WWF) för att stödja deras arbete att bromsa klimatförändringarna, bevara regnskogarna, skydda Östersjön och bidra till en bättre miljö.

* Datorer och mobiler till Stockholms Stadsmission och deras olika verksamheter.

* Datorer, skärmar och programvaror till Crossroads som stödjer utländska EU-migranter som lever under svåra förhållanden.

* Datorer och skrivare till Rädda Barnen i Litauen.

* Trädplantering i östra Afrika genom VI-skogen för att förbättra levnadsförhållandena i regionen.

* Gåva till Naturskyddsföreningen för att stödja deras arbete med att sprida kunskap och och hitta konstruktiva lösningar på miljöproblemen.