Inrego dator i en skog

Inrego minskar miljöpåverkan med återanvändning av elektronik - 76 miljoner kg CO2e sparade under 2022

Vi på Inrego är stolta över att under 2022 ha fortsatt att minska den negativa miljöpåverkan från elektronik.

Genom att återanvända produkter istället för att skicka dem till återvinning, kunde vi spara en stor mängd energi och resurser samt minimera den skadliga effekten på miljön.

Återanvändning

Återanvändning är en viktig del av en cirkulär ekonomi, och det är något som vi på Inrego fokuserar mycket på. Under 2022 hanterade vi totalt 359 592 produkter, och av dem kunde hela 86% återanvändas. Detta är en fantastisk siffra som vi är mycket stolta över och som visar hur effektivt återanvändning kan bidra till en mer hållbar framtid.

Inte bara det, vi ökade också vår totala mängd återanvända produkter med 12,8% jämfört med föregående år. Smartphones var en av de största ökningarna, med hela 27% fler enheter återanvända jämfört med 2021. Detta visar att konsumenter blir allt mer medvetna om vikten av att återanvända och återvinna sina elektroniska enheter.

CO2e-besparing

Tillsammans med våra kunder har vi kunnat spara hela 76 492 002 kg CO2e under året, vilket motsvarar enorma mängder energi. För att sätta det i perspektiv kan man säga att det motsvarar att värma upp Louvren i 14 år, köra runt jorden 11 038 gånger eller ladda 1 392 546 smartphones. Det är ett tydligt bevis på hur vårt gemensamma engagemang för en cirkulär ekonomi kan göra en konkret skillnad för vår planet.
Inrego skog
Inrego i Finland
Vi är även glada över att kunna meddela att vi under året har fortsatt att expandera. I Finland ökade vi totalt antal hanterade enheter med 225% jämfört med föregående år, med hela 45 235 produkter i vår produktion. Detta är en enorm ökning, och det visar att vårt fokus på återanvändning fortsätter att betala av sig och att efterfrågan på begagnade elektronikprodukter växer.

Tack till våra kunder

Vårt arbete med att sprida medvetenhet om återanvändning av elektronik och skapa en mer hållbar livsstil är avgörande för att minska den negativa miljöpåverkan. Vi vill tacka alla våra kunder som har gjort detta möjligt. Tillsammans skapar vi en cirkulär ekonomi där produkter kan återanvändas istället för att slängas, vilket är avgörande för att minska den negativa miljöpåverkan och bevara jordens resurser för framtida generationer.

Vi vill tacka alla våra kunder som har gjort detta möjligt. Tillsammans skapar vi en cirkulär ekonomi där produkter kan återanvändas istället för att slängas, vilket är avgörande för att minska den negativa miljöpåverkan. Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under 2023 och bortom och är fast beslutna att fortsätta vår resa framåt.