Smartare och mer hållbart


Genom att välja en begagnad produkt sparar du mycket pengar. Priset ligger ofta på halva nypriset eller ännu lägre, men ännu viktigare är miljövinsterna. 


Tillverkning av IT-utrustning är kolossalt resurskrävande och många av de råvaror och metaller som behövs i tillverkningen är på väg att helt ta slut, till exempel indium och ett flertal jordartsmetaller. Bara för att tillverka en ny dator går det år 1,8 ton råvaror, vatten, kemikalier och energi.


När du handlar i andra hand minskar du både förbrukningen av naturresurser och utsläppen av växthusgaser. Att återanvända en enda dator istället för att köpa en ny genererar en koldioxidvinst på 109 kilo. Det motsvarar energin för att driva ett kylskåp i tio år. Motsvarande siffror för en bärbar dator: 69 kilo, en skärm: 41 kilo och en mobil: 27 kilo.